Изберете страница

В една тиха есенна вечер, в една паралелна вселена, семейство Землеви се настани около кръглата маса и г-жа Землева сервира вечерята. Господин Землев се беше втренчил в сензорния екран, разположен на стената пред него, и гледаше с интерес участниците в предизборното студио на 2453 –тите междугалактически избори. Малкият Сашко, чоплеше носа си и се чудеше как да съобщи новината, че г-жа Парламентарова днес го беше изхвърлила от часа по история, защото показа крайно непознаване на политическата система на някакви първобитни хора от 21 век. И не само, че го изхвърли от час като счупен домашен робот, ами и се оплака на директора Уранов с молба да говори с родителите на Сашко.
Сестрата на Сашо, Електра, пък имаше свои грижи – като всяка тийнейджърка в училище тя беше влюбена в Зевс, капитана на отбора по дронове и роботизирани автомобили. Но непристъпният Зевс се интересуваше само от състезанията си и печелеше медал след медал, от което будеше още по-голяма възхита у фенките си. Напрежението се усещаше в малката кухня на семейство Землеви, с нож да го режеш. Само г-жа Землева си тананикаше ведро някаква песен, която беше чула в сутрешния блок на „Космически вести“ и не подозираше какво се върти в главите на всеки един от членовете на семейството й.
Господин Землев нервно се размърда на стола си. Дебатът за построяване на новите отсечки на „слънчевите пътища“ започна да прераства в скандал. Участниците не успяха да запазят добрия тон и водещият пренасочи въпросите си към други наболели теми – липсата на паркоместа за летящите автомобили и замърсяването в големите градове. Ефектът беше същия – некомпетентни отговори, агресия и скандал. В крайна сметка, помисли си г-н Землев и отпи тъжно от ракията си, обикновеният гражданин на Междугалактическата общност нямаше думата кой ще го управлява. През годините минаха представители на Марс, агресивни и войнствени, депутати от Сатурн, с въртеливо пръстеновидно мислене, както и парламентьори от Венера, които се оказаха същите серсеми като Земляните. „На всички ви знаем номерата“, помисли си Землев и понеже нямаше право да изключва предавателя мисълта му отплава към деколтето на новата колежка от етаж 345 в административната сграда.
Цялото семейство Землеви се умисли над чиниите си, а монитора излъчваше последните прогнозни диаграми. Избори са все пак…